Print

MANUAL KUALITI

Muat Turun: MANUAL KUALITI FACT

PROSEDUR PENGURUSAN

Muat Turun: PK (P) 01 Prosedur Kawalan Dokumen - Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 02 Kawalan Rekod - Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 03 Prosedur Audit Dalam - Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 04 Kawalan Produk tidak Memenuhi Spesifikasi - Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 05 Tindakan Pembetulan- Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 06 Tindakan Pencegahan - Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 07 MKSP-07 amended Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 08 Pengurusan Latihan- Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 09 Pengurusan Perolehan- Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 10 Pengendalian aduan & maklumbalas Pelanggan - Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 11 Pengendalian dan penyelenggaraan Dokumen dan Peralatan - Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 12 Prosedur Analisis Data - Feb 2016 

Muat Turun: PK (P) 13 Prosedur Storan - Feb 2016

PROSEDUR DEGREE

Muat Turun: PK (O) 01 PROSEDUR REKABENTUK PROGRAM BARU DAN SEMAKAN KURIKULUM - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 02 PROSEDUR PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BARU (GARIS PANDUAN) - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 03 PROSEDUR PENDAFTARAN KURSUS PELAJAR - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 04 PROSEDUR PENGURUSAN REKOD PELAJAR-04 - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 05 PROSEDUR PENYEDIAAN JADUAL WAKTU KULIAH & PENGENDALIAN KULIAH - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 06 PROSEDUR LATIHAN PRAKTIK - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 07 PROSEDUR PENGENDALIAN PORTFOLIO PENGAJARAN - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 08 PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 09 PROSEDUR PENYEDIAAN JADUAL WAKTU PENGAWASAN PEPERIKSAAN AKHIR - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 10 PENGURUSAN MARKAH 

Muat Turun: PK (O) 11 PROSEDUR PENGESAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 12 PROSEDUR PENGIJAZAHAN - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 13 PROSEDUR PENGANJURAN AKTIVITI PELAJAR 

Muat Turun: PK (O) 14 PROSEDUR PENGURUSAN PENYELIDIKAN, INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN - FEB 2016 

Muat Turun: PK (O) 15 PROSEDUR PENGURUSAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT - FEB 2016 

Muat Turun: Lampiran PROSEDUR LATIHAN PRAKTIK 2015

PROSEDUR PASCA SISWAZAH

Muat Turun: 1. PENGAMBILAN PELAJAR BARU 

Muat Turun: 2. PENDAFTARAN KURSUS PELAJAR BARU 

Muat Turun: 3. PENGENDALIAN PEMBENTANGAN 

Muat Turun: 4. PERLANTIKAN PEMERIKSA DALAMAN DAN LUARAN 

Muat Turun: 5. PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR 

Muat Turun: 6. PERLANTIKAN PENYELIA (DISERTASI) - 2014 

Muat Turun: 7. PENGURUSAN MARKAH PENILAIAN DISERTASI & PEPERIKSAAN AKHIR - 2014 

Muat Turun: 8. RAYUAN SEMAK SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SISWAZAH 

Muat Turun: SENARAI PROSEDUR KUALITI FAKULTI PERAKAUNAN - APRIL 2016 

Quality Assurance and Enhancement Policy

Muat Turun: Quality Assurance and Enhancement Policy