Date : 17 March 2015

Venue : Perkarangan Antara Bangunan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pelancongan Malaysia, Putrajaya

 

Date : 14 - 15 March 2015

Venue : Dewan Agung Tuanku Censelor (DATC), UiTM Shah Alam

 

Date: 31 March 2014

Venue: Sumber ilmu 1 & 2

Date: 22 - 23 March 2014

Venue: Dewan Agung Tuanku Canselor (DATC)

Date: 7 March 2014

Venue: Dewan Agung Tuanku Censeler (DATC)

 

Date: 23 - 24 March 2013

Venue: DATC

Date: 22 March 2012

Venue: Dewan Seminar PTAR1