Tarikh : 9 Ogos 2016 

Masa : 10.00 am - 5.00 pm

Tempat : Perkarangan antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pelancongan Malaysia, Putrajaya