Tarikh : 16 Januari 2018

Tempat : Bilik Dekan, Fakulti Perakaunan