Tarikh : 17 Januari 2018

Tempat : DK 200, Fakulti Perakaunan