Tarikh : 21 Mei 2018

Masa : 12.30 pm – 2.00 pm

Tempat : DK200

Objektif : Memberikan kesedaran kepada warga Fakulti mengenai jenis-jenis zakat yang perlu dibayar oleh individu