Date : 17 March 2015

Venue : Perkarangan Antara Bangunan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pelancongan Malaysia, Putrajaya