KUALA LUMPUR, 22 Jun (Bernama) -- Bank Simpanan Nasional (BSN) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM) berkerjasama melaksanakan Projek Perintis Analitik Usahawan Kewangan Mikro bagi menambah baik pengurusan perakaunan pelanggan-pelanggan BSN Micro/i.

BSN dalam kenyataan hari ini berkata, UiTM melalui penglibatan para pensyarah dan pelajar Fakulti Perakaunan, Puncak Alam akan mengguna pakai perisian perakaunan “SPS Lite yang dibangunkan khas oleh firma perakaunan SALIHIN.

“Perisian perakaunan ini dapat membantu pelanggan-pelanggan BSN Micro/i memantau aktiviti kewangan perniagaan dan secara tidak langsung meningkatkan perniagaan mereka agar lebih berdaya saing dan kompeten dalam pengurusan kewangan,” katanya.

Ketua Eksekutif BSN Datuk Yunos Abd Ghani berkata projek perintis itu berlangsung selama enam bulan bermula April 2019 dan akan berakhir pada Oktober 2019.