Satu sesi syarahan oleh Prof Datin Dr Suzana Sulaiman di Bengkel Perakaunan Dalam Sektor Awam di Jabatan Akauntan Negara.

Tarikh : 16 Febuari 2017

Tempat : Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya