Tarikh : 23 Mac 2017

Masa : 9 am - 12.30 pm

Tempat : DK200 Fakulti Perakaunan

Objektif :

  1. Memberi lebih pendedahan berkenaan ciri-ciri pemimpin sebenar
  2. Menerapkan nilai kepimpinan yang baik di dalam diri pemimpin pelajar
  3. Mengenalpasti keupayaan diri dan kualiti kepimpinan