Tarikh : 25 Mac 2017

Masa : 8.30 am - 5.00 pm

Tempat : DK 500 

Objektif :

  1. Memberikan motivasi kepada pelajar untuk menjalani kehidupan baru di peringkat ijazah.
  2. Menerapkan nilai-nilai murni dalam diri para pelajar.
  3. Menekankan sifat-sifat yang perlu dimiliki pelajar dalam mencipta kejayaan.