3MT (3 Minute Thesis)

Date : 11 May 2017

Venue : DK 300

 


Motivational Talk With Alumni : Mohd Farizul Yahaya

Date : 11 May 2017

Venue : DK 300

 


Date : 11 May 2017

Venue : PTAR Puncak Alam

 


Date : 12 May 2017

Venue : AC 103

 


RESEARCH WORKSHOP: Preparing PhD Proposal

Date : 15 May 2017

Venue : PTAR Puncal Alam

 


Date : 16 May 2017

Venue : LAB 4 Fakulti Perakaunan

 


Entrepreneurship Talk

Date : 16 May 2017

Venue : Dk 300

 


Date : 16 May 2017

Venue : PTAR Puncak Alam

 


Seminar Zakat, Sedekah & Wakaf

Date : 17 May 2017

Venue : DK 200