Date : 18 August 2017

Venue : Bilik AC103, Fakulti Perakaunan