Dihadiri oleh Pengurusan kanan Universiti dan ketua PTJ

Date : 27 - 28 September 2017

Venue : ILD, Bandar Enstek