Tarikh : 17 Disember 2017

Tempat : DK200, Fakulti Perakaunan