Tarikh : 5 Februari 2020

Tempat : DK200, Fakulti Perakaunan, UiTM Puncak Alam