APPLY  |  GIVE  |  STUDENTS  |  STAFF  |  ALUMNI

RICAEN: SEMINAR RESEARCH FOR BEGINNERS!

SESI 1: KURSUS PENGENALAN KAJIAN & KAJIAN LITERATUR

Date : 27 January 2023
Time: 9.00 am - 5.00 pm
Platform: Cisco Webex

 
Fakulti Perakaunan, UiTM Puncak Alam telah menganjurkan program seminar Research for Beginners! Sesi 1: Kursus Pengenalan Kajian & Kajian Literatur yang disampaikan oleh penceramah jemputan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Dr. Nurul Fadly Habidin. Seminar yang diadakan secara virtual ini bertujuan membantu para pensyarah dan pelajar pascasiswazah untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan penulisan latar belakang kajian, memahami komponen utama dalam penulisan Literature Review, mendalami beberapa perkara asas ilmu penyelidikan, seterusnya membantu dalam penghasilan kertas penyelidikan yang memenuhi piawaian jurnal berindeks dan berimpak tinggi. Seramai 34 orang peserta telah menghadiri seminar ini yang terdiri dari pelbagai institusi awam dan juga swasta.
 

CONTACT US

Faculty of Accountancy
Aras 1 & 2 Bangunan FPN,

Universiti Teknologi MARA,
Cawangan Selangor, 
Kampus Puncak Alam, 
42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Phone :

+603-32587327/7332
 (Administration) 
+603-32587303 
(Bachelor Programmes) 
+603-32587321
(HEA)

 

Social Media

   

 

 

WEBSITE STATISTICS

This Year

Visitor 464
Pageviews 1,074,858

*Data source: Awstats