Projek 1 Student 1 Gadget

  Fakulti Perakaunan UiTM Puncak Alam dan Shah Alam:

  1. Fakulti telah menerima sumbangan 29 laptops dan 1 desktop dari pensyarah Fakulti Perakaunan, Alumni, dan NGO (Pink Squad).

  2. 30 orang pelajar Fakulti Perakaunan dari kategori B40 seluruh negara tanpa laptop telah menerima bantuan dan dihantar melalui kurier dan serahan fizikal.

  3. Terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada semua pensyarah, Alumni dan NGO (PinkSquad) yang telah memberi sumbangan bagi membantu memudahkan pembelajaran secara ODL bagi pelajar Fakulti Perakaunan yang amat memerlukan.

                              

  CONTACT US

  Faculty of Accountancy
  Aras 1 & 2 Bangunan FPN,

  Universiti Teknologi MARA,
  Cawangan Selangor, 
  Kampus Puncak Alam, 
  42300 Bandar Puncak Alam,
  Selangor, Malaysia

  Phone :

  +603-32587327/7332 (Administration) 
  +603-32587303 (Bachelor Programmes) 
  +603-32587321(HEA)