APPLY  |  GIVE  |  STUDENTS  |  STAFF  |  ALUMNI

Administrative, Finance and Training

 

Pentadbiran

#

Form Format / Type Link

1

Borang Lapor Diri Staf Fakulti Perakaunan

PDF

Download

2

Borang Lapor Diri Staf (Bahagian Kemajuan Kerjaya) PDF Download

3

Borang Lapor Diri Pertukaran Tempat Bertugas dan Nota Serah Tugas PDF Download
4

Borang Melapor Diri Setelah Tamat Cuti Tanpa Gaji, Cuti Separuh Gaji, Pinjaman Cuti Barah, Cuti Bersalin

PDF

Download

5

Borang permohonan Akademik UiTM dan Checklist

PDF

Download

6

Borang Jawatan Kosong Pekerja Harian Sambilan

PDF

Download

7

Borang Permohonan Skim Khidmat Pelajar (SKP)

PDF

Download

8

Jadual Kedatangan Pekerja Harian

XLS

Download

9

Borang-borang Pejabat Pendaftar (Bahagian Pengambilan dan Penempatan Staf, Bahagian Saraan dan Kemudahan, Bahagian Kemajuan Kerjaya)

Link

Read more

10

Pekeliling dan Garis Panduan yang dirujuk dari Pejabat Pendaftar UiTM

Link

Read more

  

Kewangan

#

Form Format / Type Link

1

Borang Justifikasi Kelewatan Mengemukakan Tuntutan Perjalanan

PDF

Download

2

Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai PDF Download

3

Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai PDF Download

4

Borang Permohonan Keraian Rasmi PDF Download

5

Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri PDF Download

6

Borang Tuntutan Memeriksa Kertas Jawapan PDF Download

7

Borang Tuntutan Bayaran Rawatan Ke Klinik Panel Bukan Pilihan / Bukan Panel PDF Download

8

Butir-Butir Peribadi Penerima Honorarium PDF Download

9

Pengesahan Pelepasan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) PDF Download

10

Penyata Tuntutan Skim Khidmat Pelajar PDF Download

11

Perakuan Kelayakan Kelas Tuntutan Hitungan Batu PDF Download

12

Permohonan Tuntutan Pelbagai PDF Download

13

Senarai Semakan Pegawai Yang Menguruskan Pembelian Terus Barangan / Perkhidmatan Melebihi RM1000 PDF Download

14

Senarai Semak Staf Sebelum Mendahulukan Wang Peribadi Untuk Membuat Sesuatu Perbelanjaan Pelbagai Bagi Aktiviti UiTM PDF Download

15

Tuntutan Balik Bayaran Yuran Keahlian Badan Profesional PDF Download

16

Tuntutan Bayaran Balik Pembelian Kasut PDF Download

 

Latihan

#

Guide / Form Format / Type Link

1

Kehadiran Kursus/Bengkel/Program/Latihan Tahun 2022

Online form

Fill form

2

Panduan Menghadiri Kursus Universiti Teknologi MARA

PDF

Download

3

Borang FACT - Laporan Penganjuran Program Rasmi PDF Download

4

Borang FACT - Senarai Kehadiran Program PDF Download
5

Borang Laporan Kehadiran Kursus

PDF

Download

6

Borang Menghadiri Kursus Dalam Negara

PDF

Download

7

Borang Menghadiri Kursus Luar Negara

PDF

Download

8

Borang Penilaian Program Yang Dianjurkan

PDF

Download

CONTACT US

Faculty of Accountancy
Aras 1 & 2 Bangunan FPN,

Universiti Teknologi MARA,
Cawangan Selangor, 
Kampus Puncak Alam, 
42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Academic Office

DPAS Office

Social Media

   

 

 

WEBSITE STATISTICS

This Year

Visitor 406
Pageviews 1,024,934

*Data source: Awstats